ПОДАВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ОБЛАГАНЕ С ПАТЕНТЕН ДАНЪК

Отдел „Местни данъци и такси“ напомня, че срокът за подаване на декларации по чл. 61н от ЗМДТ за облагане с годишен патентен данък е до 31 януари на текущата година.  Лицата, които до 31 януари са подали данъчната декларация и в същия срок са заплатили пълния размер на патентния данък, ползват отстъпка 5 на сто.

Continue reading