ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

Питания и отговори

Съветник: Зоя Иванова, Милован Жан - питанеКмет: Радослав Найденов - отговор Съветник: Зоя Иванова, Милован Жан - питанеКмет: Радослав Найденов - отговор Съветник: Зоя Иванова, Милован Жан - питанеКмет: Радослав Найденов - отговор Съветник: Ангелина Николова - питанеКмет: Радослав Найденов - отговор ОТГОВОР на поставени въпроси - Кме...

Continue reading