ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЕРКОВИЦА С ПОДАРЪК КЪМ СЪВЕТНИЦИТЕ И ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Председателят на Общински съвет – Берковица Иван Кирилов подари герб на Република България, ръчно изработен от масивно дърво. С този жест бе изпълнено решение №860 на Общински съвет Берковица от 30 юни 2017, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с ч...

Continue reading

КМЕТЪТ РАДОСЛАВ НАЙДЕНОВ ПОЗДРАВИ ЕКИПА НА АГО НА „МБАЛ“ ЕООД – БЕРКОВИЦА ПО ПОВОД БАБИНДЕН.

На 21 януари се отбелязва "Бабинден" – един от най-големите женски народни празници. На този ден се почита “бабата” – помощничката при раждането, а датата е обявена за празник на родилната помощ, на акушерките и гинеколозите през 1951 г. Днес кметът на Община Беркови...

Continue reading

Коледари гостуват на кмета

КОЛЕДАРИ ОТ 3. ОУ “ИВАН ВАЗОВ” ГОСТУВАХА НА КМЕТА ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА

Кметът на Община Берковица Димитранка Каменова посрещна коледари от 3. ОУ "Иван Вазов". Кристиан Радославов, Кристиан Светославов, Красимир Найденов и Тони Янков от 7. б клас с класен ръководител Костадинка Стефанова изпяха коледарска песен и нарекоха за здраве, успех, берекет и благополучие на всички.Теодора Ив...

Continue reading