Лого Община Берковица

НА ВНИМАНИЕ НА КАНДИДАТИТЕ, ВЗЕЛИ УЧАСТИЕ В ПОДБОРА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ЗДРАВЕН МЕДИАТОР“, С. ЗАМФИРОВО

Комисия, назначена със Заповед РД-15-647/15.09.2023 г. за провеждана на подбора за длъжността „Здравен медиатор“, с . Замфирово, уведомява кандидатите допуснати до участие в подбора, за крайния резултат от проведеното  събеседване на 18.09.2023 г. 1.Ив...

Continue reading

Подбор на кандидати

ЗАПОЧНА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ПО ПРОЕКТ „ГРИЖА В ДОМА“

На 8.02.2023 година започна подбор на персонал за длъжността „Домашен помощник“ по проект № BG05SFPR002-2.001-0115-С01 „Грижа в дома в Община Берковица”. Провеждането на подбора ще премине в два етапа – подбор по документи и интервю с одобрените по документи кандидати.Получените заявления са 58, от които ще бъда...

Continue reading