ЗАПОВЕД ОТНОСТНО ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ПО ВРЕМЕ НА КАМПАНИЯТА ЗА ПРИБИРАНЕ НА РЕКОЛТАТА ОТ ЗЪРНЕНО-ЖИТНИ КУЛТУРИ

На основание чл. 44, ал. 1, т.1 от ЗМСМА и във връзка с Наредба №8121з-968 от 10.12.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи Н А Р Е Ж Д А М:

Continue reading

ЗАПОВЕД ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ПОЖАРООПАСЕН СЕЗОН

На основание чл. 44, ал.1, т.1 от ЗМСМА и във връзка с предписание по писмо изх. 0400-225-(2)/18.03.2024 г. на РИОСВ – Монтана, в изпълнение на Заповед № РД-195/15.03.2024 г.  на министъра на околната среда и водите, относно определяне на периода от 01 април до 31 октомври 2024 г. за пожароопасен сезон в защитен...

Continue reading