ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ

Покана за обществено обсъждане на проект за изменение на общия устройствен план /ОУП/ на община Берковица на ПИ 47723.28.465 по КК и КР на с. Мездрея, общ. Берковица, м-ст ,,Тутмата” с цел промяна предназначението на имота от земеделска земя в нов устройствен режим: За техническа инфраструктура

Continue reading

Лого Община Берковица

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЗА 2022 ГОДИНА

Председателят на Общински съвет – Берковица Деян Еленков кани всички граждани на община Берковица на публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета на Община Берковица за 2022 година. Обсъждането ще се проведе на 31.08.2023 година от 10:30 часа в Заседателната зала на Общинска администрация – Бе...

Continue reading

Лого Община Берковица

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ

Покана за обществено обсъждане на Проект за изменение на ОУП на Община Берковица за ПИ 14297.17.72, 14297.17.100, 14297.17.104 по КК и КР на с. Гаганица, гр. Берковица, местност Кръстовете с цел промяна предназначението на имота от земеделска земя в нов устройствен режим ,,За производствени де...

Continue reading

Лого Община Берковица

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ

Покана за обществено обсъждане на ,,Проект за изменение на ОУП на Община Берковица за ПИ 03928.183.14 и 03928.183.15 по КК и КР на гр. Берковица, местност Ашиклар с цел промяна предназначението на имота с нов устройствен режим ,,За производствени дейности“.

Continue reading

Лого Община Берковица

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Покана за обществено обсъждане на ,,Проект за изменение на ОУП на Община Берковица за ПИ 03928.151.31 по КК и КР на гр. Берковица, местност Горна Кория с цел промяна предназначението на имота с нов устройствен режим ,,Територия с обществено- обслужващи дейности“.На основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ уведомяваме вси...

Continue reading