Лого Община Берковица

ПОКАНА ЗА ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ№ BG16RFOP001-2.003-0042-C04 ПРОЕКТ: „Повишаване енергийната ефективност на сгради в гр. Берковица - етап 3“Бенефициент: Община Бер...

Continue reading

Лого Община Берковица

ПОКАНА ЗА ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ№ BG16RFOP001-2.003-0038-C03/02.09.2020 г.ПРОЕКТ„Повишаване енергийната ефективност на сгради в гр. Берковица - етап 2“ Бенефициент – Община Берковица

Continue reading

Лого Община Берковица

ПОКАНА ЗА ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ№ BG16RFOP001-2.003-0043-C04/09.09.2020 г.ПРОЕКТ„Повишаване енергийната ефективност на сгради в гр. Берковица - етап 4“ Бенефициент – Община Берковица

Continue reading