Лого Община Берковица

ПОКАНА ЗА ОТКРИВАНЕ НА ОБЕКТИ

ПОКАНА Във връзка с изпълнение на проект № BG16RFOP001-2.003-0038 „Повишаване енергийната ефективност на сгради в гр. Берковица - етап 2“ по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансов...

Continue reading

Лого Община Берковица

ПОКАНА ЗА ОТКРИВАНЕ НА ОБЕКТ Ж.К. “ЗАРЯНИЦА”

Лого ПОКАНА На 11 юли 2023 г., от 13:00 часа, пред многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Берковица, ж.к. „Заряница“, бл. 31, бл. 32 и бл. 33, ще се проведе официална церемония за откриване на обект “Изп...

Continue reading

Лого Община Берковица

ПОКАНА ЗА ОТКРИВАНЕ НА ОБЕКТ БЛ. “ЗВЕЗДА”

Лого ПОКАНА На 11 юли 2023 г., от 11:00 часа, пред многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Берковица, ул. „Христо Ботев“ № 3, бл. „Звезда“, ще се проведе официална церемония за откриване на обект „Изпълне...

Continue reading