Лого Община Берковица

ОБЯВЛЕНИЕ

Общинска администрация – Берковица обявява на заинтересованите, че със заповед № РД-15-165/29.02.2024г. е възстановено правото на собственост на ПИ 03928.220.108, със заповед № РД-15-166/29.02.2024г. е възстановено правото на собственост на ПИ 03928.220.106,по плана на новообразуваните имоти в м. „Черешака“, в з...

Continue reading

Лого Община Берковица

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ№ УОСГ 94 00-4239(3) от 05.07.2023 г. Общинска администрация – Берковица обявява на заинтересованите, че със Заповед № РД-15-448/03.07.2023 г. е възстановено правото на собственост на ПИ 03928.209.391 по плана на новообразуваните имоти в м...

Continue reading