Лого Община Берковица

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ПОДПИСА ДОГОВОР ЗА „ТОПЪЛ ОБЯД“ ДО 2025 ГОДИНА

Официално бе подписан Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05SFPR003-1.001-0116-С01 на Община Берковица по Програма "Храни и основно материално подпомагане" 2021-2027 г.Предоставянето на „топъл обяд“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова...

Continue reading