Лого Община Берковица

ПОКАНА

Уважаеми съграждани, административното ръководство и екипа за изпълнение и управление на Проект „Грижа в дома в община Берковица”, финансиран от Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз по Процедура BG05SFPR002-2.001 „ГРИЖА В ДОМА“, Ви кани на представяне на Пр...

Continue reading