ДОКУМЕНТИ ПО РМС 704/05.10.2018 г.

Издаване на Удостоверение за завършено задължително предучилищно образование на Детска градина "Малина" - Берковица Издаване на Удостоверение за завършено задължително предучилищно образование на Детска градина "Пролетна дъга" - Берковица Издаване на Удостоверение за завършено задължително предучилищно образование на Детска градина...

Continue reading