Лого Община Берковица

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА СКЛЮЧИ НОВ ДОГОВОР ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО ПРОГРАМА “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2021-2027

Кметът на Община Берковица Димитранка Каменова подписа административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, процедура BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет“ за изпълнението на проект...

Continue reading