Среща с програма Ромакт

ПРОВЕДЕНА СРЕЩА В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ПО ПРОГРАМА „РОМАКТ“

На 04.11.2022 в Заседателната зала на Община Берковица се проведе среща на представители на ромската общност с фасилитаторът по програма "РОМАКТ". Участие в срещата взеха Деян Еленков - Председател на ОбС - Берковица и Спаска Георгиева - Зам.-кмет на Община Берковица. Фасилитаторът по програмата Милен Миланов пр...

Continue reading