Romact

ОДОБРЕН ПРОЕКТ ПО СХЕМА ЗА МАЛКИ ГРАНТОВЕ ПО ПРОГРАМА РОМАКТ

Община Берковица е одобрена по Схема за Малки Грантове по Програма РОМАКТ проект „Мерки за възстановяване и опазване на околната среда“ на стойност 5534,72 евро. Сумата, която ще бъде отпусната по проекта е в размер на 4967,22 евро, собствен принос на Община Берковица 5...

Continue reading

Лого - Община Берковица

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА СЕ ВКЛЮЧИ В ПРОГРАМА ROMACT

На 26.10.2022 г. кметът на Община Берковица Димитранка Каменова подписа Споразумение за изпълнение на Програма ROMACT. Програма ROMACT е съвместна програма на Европейската комисия и Съветът на Европа и се изпълнява България от 2013 г. Тя е съвместна инициатива за подпом...

Continue reading