ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ ПРЕЗ СЕДМИЦАТА ОТ 19 ДО 23 СЕПТЕМВРИ 2022 ГОДИНА

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ ПРЕЗ СЕДМИЦАТА ОТ 19 ДО 23 СЕПТЕМВРИ 2022 ГОДИНА

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ ПРЕЗ СЕДМИЦАТА19 – 23 септември 2022 годинаБЕРКОВИЦА 19.0916:30 часаОткриване на сборна изложба от детски рисунки „Лятна школа по рисуване“Културен център „Йордан Радичков“20.0914:30 часаОткриване на кампания „...

Continue reading

ОБЯВА ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА BG06RDNP001-19.582 „МИГ-Берковица и Годеч“ – мярка 19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ към Стратегията за ВОМР на „МИГ – Берковица и Годеч“, ФИНАНСИРАНА ПО „Програма за развитие на селските райони“ 2014-2020 г.

ОБЯВА за прием на проектни предложенияИзтегляне Обявата е изготвена на основание решение на УС на МИГ – Берковица и Годеч по Протокол № 139/12.09.2022 г., за откриване на процедур...

Continue reading

OФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ ПЪРВА КОПКА ПО ПРОЕКТ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В Ж.К. „ЗАРЯНИЦА“ В БЕРКОВИЦА

OФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ ПЪРВА КОПКА ПО ПРОЕКТ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В Ж.К. „ЗАРЯНИЦА“ В БЕРКОВИЦА

На 12 септември 2022 г. от 11:00 часа пред многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Берковица, ж.к. „Заряница“ бл. 27, бл. 28, бл. 29 и бл. 30 се проведе официална церемония „Първа копка“ за обявяване...

Continue reading

Лого - Община Берковица

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЩЕ СЕ ПРИСЪЕДИНИ КЪМ НАЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ „ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗАЕДНО” – 2022

Община Берковица отново ще се присъедини към Националната кампания "Да изчистим България заедно" - най-мащабната доброволческа инициатива у нас, свързана с грижа за природата ...

Continue reading

Лого Община Берковица

ПРОГРАМИ и РЕГИСТРИ

Годишен доклад за 2022 г. по наблюдението и контрола при прилагането на ОУП на Община Берковица, приет с Решение № 1510 от Протокол № 73/28.07.2023 г. на Общински съвет - Берковица - публикуван на 29.08.2023 г. Заповед РД 15-578 от 18.08.2023 г. - публикувана на 18.08.2023 г. Протокол преброяване на безстопанствените кучета на терито...

Continue reading

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

Програми на Община Берковица

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЗА РАВЕНСТВО, ПРИОБЩАВАНЕ И УЧАСТИЕ НА РОМИТЕ 2024-2030г. - приет с реш. 181/прот. 9 от 26.04.2024 г. ПРОГРАМА НА КМЕТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА 2023-2027 г. - приета с реш. 72/пр...

Continue reading