ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

ПРОЕКТО НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

СПРАВКА по чл. 26 ал. 5 от Закона за нормативните актове за постъпили предложения по Проект на Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Берковица - публикувано на 01.03.2024 г.Изтегляне

Continue reading