Лого Община Берковица

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ 2023 ГОДИНА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

На 17.08.2023 година (четвъртък), от 10:30 часа в Заседателната зала на Общинска администрация – Берковица, кметът на Община Берковица Димитранка Каменова, на основание чл. 84 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на чл. 29 ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бю...

Continue reading