Лого Община Берковица

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ

Покана за обществено обсъждане на ,,Проект за изменение на ОУП на Община Берковица за ПИ 03928.183.14 и 03928.183.15 по КК и КР на гр. Берковица, местност Ашиклар с цел промяна предназначението на имота с нов устройствен режим ,,За производствени дейности“.

Continue reading

Лого Община Берковица

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Покана за обществено обсъждане на ,,Проект за изменение на ОУП на Община Берковица за ПИ 03928.151.31 по КК и КР на гр. Берковица, местност Горна Кория с цел промяна предназначението на имота с нов устройствен режим ,,Територия с обществено- обслужващи дейности“.На основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ уведомяваме вси...

Continue reading