проект

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРОЕКТ „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ MON1026″

Съгласно сключено Споразумение между Община Берковица и МРРБ са получени средства в размер на 2 040 829, 00 лева за проект „Рехабилитация на общински път MON1026 (Петрохан-о.п.Берковица) – Берковица - (о.п.Берковица-Благово) от км1+470 до км 2+800“ (от бензиностанция ОМВ до прелеза). Стойността на целия проект е...

Continue reading