ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

Протоколи

Протокол №11 от проведена сесия на Общински съвет - Берковица на 28 юни 2024 г. Протокол №10 от проведена сесия на Общински съвет - Берковица на 31 май 2024 г. Протокол №9 от проведена сесия на Общински съвет - Берковица на 26 април 2024 г. Протокол №8 от проведена сесия на Общински съвет - Берковица на 29 март 2024 г. Протокол №...

Continue reading