Бюджет

Заповед за разпределение на средствата за 2018г. Заповед за разпределение на средствата за 2019 г. Заповед за разпределение на средствата за 2020 г. Заповед за разпределение на средства за 2021 г. Заповед за разпределение на средства за 2022 г. Заповед за разпределение на средствата за 2024 г.

Continue reading