СПРАВКА ЗА НАПРАВЕНИ РАЗХОДИ ОТ ОБЩИНАТА ПО ПОВОД COVID 19 към 31.07.2020 г.

С  П  Р  А  В  К  А за направени разходи от община Берковица по повод COVID 19 към 31.07.2020 г. № по ред Описание на разходите Количество   Стойност /в лева/   1. Маски за лице 1882 3348,00 2. Ръкавици 22510 4334,79 3. Дезинфектант за ръце 692 3041,90 4. Почи...

Continue reading