ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА

Днес, 26 януари 2024 година се проведе заседание на Общински съвет – Берковица при следния дневен ред : 1.Информация за дейността на Музеен комплекс – Берковица. Мерки за подобряване дейността и План-програма за 2024 година.2.Информация за дейността на Общинско мероп...

Continue reading

Бюджет 2023

ОбС – БЕРКОВИЦА ПРИЕ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЗА 2023 ГОДИНА

На 24 август 2023 година, се проведе редовно заседание на ОбС – Берковица. Проектът на бюджет на Община Берковица очертава основните финансови параметри, в които ще се осъществява дейността на общината през настоящата година. Рамката на бюджет 2023 година е в размер на 31 628 846 лева. Предвидените за 2023 годин...

Continue reading