АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ “РЕКЛАМА”

2100 Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи 2101 Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на рекламно съоръжение 2121 Издаване на разрешение за специално ползван...

Continue reading