рехабилитация път зона ком

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ПРИКЛЮЧИ РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЪТЯ ЗА ЗОНА КОМ

Приключи рехабилитацията на обект „Изкърпване асфалтова настилка на общински път MON 1001 - участък гр. Берковица - от края на ул."Бук" до х. "Ком" - нова за 2022 г. при подготовка на общинските пътища за експлоатация в зимни условия“. Ремонтните дейности включват изкърпване на компрометираните участъци на асфал...

Continue reading