Лого Община Берковица

В СЕЛО ПЕСОЧНИЦА ДОСТАВИХА ВОДА ЗА БИТОВИ И ПИТЕЙНИ НУЖДИ НА НАСЕЛЕНИЕТО

По нареждане на кмета Радослав Найденов, днес в село Песочница доставиха с водоноска вода за битови нужди и питейна вода на населението до снабдяването им от ВИК.

Continue reading

важна информация

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ “ВиК – БЕРКОВИЦА”

Във връзка със силно намаляване на дебита на водоизточниците в Балкана поради продължителното засушаване, ВиК - Монтана е в невъзможност да осигури нормално водоподаване към с. Песочница.За снабдяване на населението с вода, Община Берковица ще осигури водоноска и питейна вода в центъра на селото на 31.10.2023 г....

Continue reading