„СКИ КЛУБ КОМ“ БЕРКОВИЦА

Парашкев Костадинов - 0886 318 184, kostadinovpl@abv.bgРазвитието на ски спорта в град Берковица се развива повече от 90 години като дейност на ДФС „ Ком“.„Ски Клуб Ком“ е един от първите ски клубове в страната, учреден през 1989г. В своята тридесетгодишна история клубът е сред водещите клубове в страната. Дълго...

Continue reading

Спорт

КУЛТУРЕН И СПОРТЕН  КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА за 2023 година - изм. и доп. с реш. 1388/прот. 68 от 24.03.23 г. ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЛИЦЕНЗИРАНИ СПОРТНИ К...

Continue reading