МАРБЪЛ ПРОЕКТ И КМЕТЪТ РАДОСЛАВ НАЙДЕНОВ – РЪКА ЗА РЪКА В ПОЛЗА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ

Днес кметът на Община Берковица г-н Радослав Найденов посрещна английските приятели на града от „Марбъл проект“, които почти 20 години развиват благотворителната си дейност тук. Проектът има и берковски екип, който координира и подпомага дейността им.В момента тримата представители на Марбъл са на кратка работна...

Continue reading

Лого Община Берковица

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА НАЦИОНАЛНА КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ

В изпълнение на чл. 49, ал. 2 от Наредбата за планиране на социалните услуги /Наредбата/, на 08.11.2023 година от 10:30 часа в Заседателната зала на Общинска администрация – Берковица ще се проведе публична дискусия и обсъждане на Предложението за Национална карта на социалните услуги и Анализът на потребностите...

Continue reading

Лого Община Берковица

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА АНАЛИЗ И ПЛАНИРАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ

В съответствие с изискванията на Закона за социалните услуги и Наредбата за планиране на социалните услуги е разработен Анализ на потребностите от социални услуги на национално ниво и Предложение за Националната карта на социалните услуги. В тази връзка, считано от днес – 12.10.2023 г. стартира обществено обсъжд...

Continue reading

Среща заместник-министър МТСП

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ГИНКА МАШОВА ПОСЕТИ БЕРКОВИЦА

На 26.07.2023 година, Гинка Машова - Станчева - Заместник-министър на МТСП посети отново Берковица, която беше един от най-засегнатите от наводненията през юни населени места, за да провери как те се възстановяват от кризата и да информира представителите на местните институции каква допълнителна подкрепа могат ...

Continue reading

социални услуги

ВРЪЧЕНИ БЯХА ДОГОВОРИ ПО ПРОЕКТ В СФЕРАТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ

Днес, 03.07.2023 година, заместник-кметът на Община Берковица Гергана Антонова, официално връчи договорите на одобрените кандидати за заемане на длъжността „Сътрудник социални дейности“ – 2 щатни бройки по Проект BG05SFPR002-2.002-0083 „Укрепване на общинския капацитет в сферата на социалните услуги в Община Бер...

Continue reading

Лого Община Берковица

КЛАСИРАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТ „СЪТРУДНИК СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“

КЛАСИРАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТ „СЪТРУДНИК СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“ ПО ПРОЕКТ BG05SFPR002-2.002-0083 „УКРЕПВАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ КАПАЦИТЕТ В СФЕРАТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА“ ПО ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2021-2027

Continue reading

Лого Община Берковица

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА АНАЛИЗ И ПЛАНИРАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

В изпълнение на чл. 35, ал. 1 от Закона за социалните услуги /ЗСУ/ и чл. 37, ал. 1 от Наредбата за планиране на социалните услуги /Наредбата/ е разработен Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет /Анализ/.Въз основа на Ана...

Continue reading

Проект "Грижа в дома"

125 ВЪЗРАСТНИ И ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ ОТ ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЩЕ ПОЛУЧАТ ДОМАШНИ ГРИЖИ

Стартира проект "Грижа в дома в община Берковица", предоставен за изпълнение към Център за обществена подкрепа - Берковица (ЦОП). С проекта Община Берковица осигурява заетост на 33 лица на длъжност "Домашен помощник", които преминаха въвеждащо обучение на тема "Грижи за възрастните хора в домашна среда". Със ста...

Continue reading

Център за обществена подкрепа

Адрес: 3500 гр.Берковицаул. "Ашиклар" №7Директор: Елена Иванова, тел. 0953/80116, 0884029213e-mail: cop_berk@abv.bg   Целевата група са деца от 0 до 18 години и техните семействаКапацитет на услугата – 50 места;Заповед №РД-01-218/14.02.2014г. на Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане гр.София е открит Център за об...

Continue reading

Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания

Адрес: гр. Берковица ул. „Ашиклар” №7 E-mail: cnstberk@abv.bg Телефон за връзка: 0878335627 Директор: Димитринка Иванова 1.Профил на социалната услуга -Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда за пълноценното израстване и развитие на деца, лишени от родителска г...

Continue reading

Домашен социален патронаж

Адрес: гр. Берковица, ул. Мусала № 6А Директор: Сибилия Дамянова Тел: 0953/ 88003;  eл. поща:  dsp.berk@abv.bg 1.Профил на социалната услуга: Домашен социален патронаж е комплекс от социални услуги, предоставяни в общността – приготвяне и доставка  на храна  по домовете на възрастни хора и хора с увреждания; 2.Ц...

Continue reading