СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО ИНТЕРВЮ ЗА ПОЗИЦИЯТА ВЪНШЕН ЧЛЕН НА ОДИТЕН КОМИТЕТ ПРИ ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

СПИСЪКИзтегляне Допуснатите кандидати трябва да се явят за интервю на 12.12.2023 г. в 14:30 часа в Заседателната зала - 1 етаж, стая 115 на Общинска ...

Continue reading

Лого Община Берковица

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТ „СЪТРУДНИК СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТ „СЪТРУДНИК СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“ ПО ПРОЕКТ BG05SFPR002-2.002-0083 „УКРЕПВАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ КАПАЦИТЕТ В СФЕРАТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА“ ПО ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ ...

Continue reading