Лого Община Берковица

СПИСЪК НА МАТЕРИАЛИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В КОМИСИИТЕ И НА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА НА 28 ЮЛИ 2023 г.

КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИКА, ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА26 юли 2023 г. (сряда) - 14:00 часа 1.Докладна РД-92-00-2601 относно приемане на окончателен проект: „Актуализация и допълнение на „Генерален план за организация на движението за част от Це...

Continue reading

Лого Община Берковица

СПИСЪК НА МАТЕРИАЛИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В КОМИСИИТЕ И НА СЕСИЯ НА ОбС – БЕРКОВИЦА 26 МАЙ 2023 г.

КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИКА, ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА22 май 2023 г. (понеделник) - 14:00 часа 1.Докладна РД-92-00-2517 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.511.628 находящ се в гр. Берковица, ул. „Малинарка“;2.Докладна РД-92-00-2518 о...

Continue reading