строителна площадка ж.к. "Стара планина"

ЗАПОЧВА ИЗГРАЖДАНЕТО НА СПОРТНА ПЛОЩАДКА В Ж.К. “СТАРА ПЛАНИНА”

На 18.05.2023 г., в Общинска администрация – Берковица бе подписан Акт Образец 2 за откриване на строителна площадка за изпълнение на обект „Изграждане на спортна инфраструктура (спортни съоръжения и площадка за игра) в ж.к. „Стара планина“, гр. Берковица, ПИ 03928.508....

Continue reading