Лого Община Берковица

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА КЪМ 31.07.2023 ГОДИНА

По повод публикувани подвеждащи коментари в интернет пространството относно размера на поетия общински дълг от Община Берковица, приложено представяме на обществеността подробна информация за структурата и размера на дълга по видове кредити към 31.07.2023 г. Всички д...

Continue reading