ПЛОЩАДНО ПРОСТРАНСТВО В СЕЛО ЗАМФИРОВО

ПРИКЛЮЧИХА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИТЕ ДЕЙНОСТИ ПО ОБНОВЯВАНЕ НА ПЛОЩАДНО ПРОСТРАНСТВО В СЕЛО ЗАМФИРОВО

Приключиха строително-монтажните дейности по обновяване на площадно пространство в с. Замфирово в изпълнение на проект „Ремонт, рехабилитация и озеленяване на площадно пространство – село Замфирово, о...

Continue reading