СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 1 ОТ НЕО НА ПРОЕКТ НА ЧАСТИЧНО ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН И ПУП-ПРЗ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА И ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА КЪМ НЕГО

Continue reading

Лого Община Берковица

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС

Във връзка с предстоящите местни избори на 29 октомври 2023 г., Ви уведомяваме, че на 14.10.2023 г. включително, изтича срока за подаване на заявления за гласуване по настоящ адрес.На 14.10.2023 г. (събота), от 09:00 часа до 17:00 часа в Общинска администрация Берковица, стая 101, етаж 1, ще работи служба ЕСГРАО...

Continue reading