Облагородяване на парк в с. Гаганица

УСПЕШНО РЕАЛИЗИРАН ПРОЕКТ „ПОЧИСТВАНЕ И ОБЛАГОРОДЯВАНЕ НА ПАРК В С. ГАГАНИЦА, ОБЩИНА БЕРКОВИЦА“

Проектът на Община Берковица „Почистване и облагородяване на парк в с. Гаганица, община Берковица“, одобрен от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) в рамките на националната кампания „Чиста околна среда – 2022“ на тема „Обичам природата - и аз участвам", е реализиран у...

Continue reading