Контейнери за текстил в Берковица

ПОСТАВЕНИ СА ПЪРВИТЕ ДВА КОНТЕЙНЕРА ЗА ТЕКСТИЛ В ГРАДА

Два контейнера за разделно събиране на стари дрехи и обувки са поставени вече в Берковица. Контейнерите се намират в парк „Св. Георги Победоносец“ (Пашината), срещу трафопоста. В тях ще могат да бъдат изхвърлени стари дрехи, обувки и различен текстил. Старите текстилни отпадъци е препоръчително да са чисти и нео...

Continue reading