Изображение на докторка

ОБЯВИХА РЕДА ЗА ПРЕОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ ПРЕД ТЕЛК

РЗИ – Монтана информира, че гражданите , които имат срочни експертни решения е необходимо да подадат заявление-декларация за преосвидетелстване, придружено с актуална медицинска документация в Регионалната картотека на медицинската експертиза /РКМЕ/, в срок – поне 3 месеца преди изтичане на срока на експертното ...

Continue reading

Лого Община Берковица

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТНОСНО УДЪЛЖАВАНЕ СРОКОВЕТЕ НА ИЗТЕКЛИ ЕКСПЕРТНИ РЕШЕНИЯ НА ТЕЛК/НЕЛК

С обнародваните промени в Държавен вестник, бр. 8 от 25 януари 2023 г. в Закона за изменение и допълнение на Закона за хората увреждания (ЗИД на ЗХУ) и Закона за здравето (ЗЗ) се гарантират на законово основание правата на хората с увреждания, чрез удължаване срока на изтекли експертни решения (EР) на ТЕЛК/НЕЛК ...

Continue reading