УВЕДОМЛЕНИЕ ОТНОСНО ТЕСТ НА СИРЕНИТЕ ЗА РАННО ОПОВЕСТЯВАНЕ НА 2 ЮНИ 2024 ГОДИНА

Уважаеми съграждани, Община Берковица Ви уведомява, че на 02.06.2024 година в 12:00 часа, в продължение на две минути ще се проведе тренировка със задействане на Системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението с излъчване на акустичен сигнал „Въздушна...

Continue reading

важна информация

СЪОБЩЕНИЕ

На вниманието на жителите на община Берковица.Уведомяваме Ви, че на 17.11.2023 година от 11.00 до 11.30 часа ще се проведат функционални тестове чрез задействане на сирените, като ще бъдат излъчвани гласови съобщения за техническа проверка и звукови сигнали.Тестването е във връзка с Проект за разширяване на сист...

Continue reading

Лого Община Берковица

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТНОСНО ТЕСТ НА СИРЕНИТЕ ЗА РАННО ОПОВЕСТЯВАНЕ НА 2 ЮНИ 2023 ГОДИНА

Съгласно Заповед №ОМП-02-8/30.05.2023 г. на Областен управител на област Монтана и Заповед №РД-15-333/31.05.2023 г. на кмета на Община Берковица, на 02.06.2023 година в 12:00 часа, в продължение на две минути ще се проведе тренировка със задействане на Системата за ранно предупреждение и оповестяване на населени...

Continue reading