АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ “ТЪРГОВИЯ, ТУРИЗЪМ И ТРАНСПОРТ

2008 Промяна на вписаните обстоятелства в Националния туристически регистър по искане на вписаното лице; 2009 Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него;

Continue reading

Административни услуги

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ "ЗЕЛЕНА СИСТЕМА" АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ "КАДАСТЪР" АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ "КОНТРОЛ ПО СТРОИТЕЛСТВОТО" АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ "МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ" АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПО ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АКТОСЪСТАВЯНЕ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ "РЕКЛАМА" АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ "СЕЛСКО СТОПАНСТВО И ЕКОЛОГИЯ" АДМИНИСТАРИ...

Continue reading