АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ НОТАРИАЛНА ДЕЙНОСТ

2015 Нотариално удостоверяване на подписите на частни документи, които са едностранни актове и не подлежат на вписване 2072 Нотариално удостоверяване на верността на преписи и извлечения от документи и книжа 2094 Нотариал...

Continue reading