водопровод улици Берковица

СТАРТИРА ИЗГРАЖДАНЕ НА ВОДОПРОВОД НА ДВЕ УЛИЦИ В БЕРКОВИЦА

На 24.10.2022 г. кметът Димитранка Каменова подписа Акт Образец 2 за откриване на строителна площадка за изпълнение на обектите: „Изграждане на водопровод от ОТ 422 до ОТ 515 по ул. „Алеко Константинов“ с обща дължина на участъка 157,30 м. и „Изграждане на водопровод от ОТ 369 до ОТ 746 по ул. „Граф Игнатиев“ с ...

Continue reading