Социални дейности

Социални услуги за деца: 1. Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания гр. Берковица; 2. Център за обществена подкрепа гр. Берковица; 3. Център за обществена подкрепа гр. Берковица, кв. Раковица; 4. Дневен център за деца и младежи с увреждания гр. Берковица; Социални услуги за пълнолетни лица: 1. Дом за стари хора с ...

Continue reading