Обща снимка с представители на фондация "Едно сърце", Емахаус", директор на ЦНСТДУ и ръководство на общината

ЦНСТДУ – БЕРКОВИЦА ПОСРЕЩНА ГОСТИ ОТ ФОНДАЦИИТЕ „ЕДНО СЪРЦЕ“ И „ЕМАХАУС“

На 15 септември 2022 година в Центъра за настаняване от семеен тип за деца без увреждания в град Берковица се състоя среща между Спаска Георгиева – Заместник-кмет на община Берковица, служители от ОбА – Берковица, президент и основател на Фондация „Едно сърце“ Дебора Дъшку, финансовия директор за България Андрей...

Continue reading