Лого Община Берковица

Нормативни документи

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦАВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЦИКЪЛА НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - БЕРКОВИЦА ПРАВИЛА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА СТАТУТ НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ...

Continue reading