МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ” ЕООД И МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 1 ЕООД гр. БЕРКОВИЦА

п.к.3500 гр.Берковица ул.”Александровска”№65 тел./факс  0953/ 88 006-факс 0953/ 88 015; 88 013 e-mail: mbal_berk@abv.bg "МБАЛ - БЕРКОВИЦА" ЕООД ГР БЕРКОВИЦА  e създадена  да оказва лечебна помощ на жителите  от две общини Берковица и Вършец. Болницата разполага с 60 легла, разпределени в пет отделения за...

Continue reading