РЕДОВНО ГОДИШНО-ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ НА "ДРУЖЕСТВО НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ" И ПК "КЛИСУРА"

ПРОВЕДЕ СЕ РЕДОВНО ГОДИШНО-ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ НА “ДРУЖЕСТВО НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ” И ПК “КЛИСУРА” СЕЛО БЪРЗИЯ

На 16.03.2023 г. се проведе редовно годишно-отчетно събрание на "Дружество на хора с увреждания" и ПК "Клисура" село Бързия. На събранието се даде отчет за дейността на клубовете през 2022 г. и разходените финансови средства.Бориска Гълъбова запозна присъстващите с план-програмата за 2023 г., която бе единодушно...

Continue reading

проект Грижа в дома

ПРОЕКТ “ГРИЖА В ДОМА” СТАРТИРА В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

В края на месец декември 2022 година, Община Берковица получи одобрение по Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект BG05SFPR002-2.001 „ГРИЖА В ДОМА“ по Програма „Развитие на човешките ресурси”, 2021-2027 г.На 19.01.2023 година официално беше подписан договор между Община Бер...

Continue reading

Поздравления на кмета-Димитранка Каменова на празника на хора с увреждания

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА ЛИЧНО ПОЗДРАВИ ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ НА ТЕХНИЯ ПРАЗНИК

Клуб на хората с увреждания - Берковица отбеляза подобаващо 3 декември - Международния ден на хората с увреждания "Добре дошли приятели сърдечни!Добре дошли, но малко е това.Желая дните ви да бъдат вечнии да забравим всякаква тъга"

Continue reading

КЛУБОВЕ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

1.Общинска организация на Съюза на инвалидите в България гр.Берковица Адрес: гр. Берковица Председател: Теменужка Михайлова 2.Териториална организация на съюза на слепите гр.Берковица Адрес:гр.Берковица,ул.Николаевска,№13,бл.23,ет.5,ап12 Председател:Здравка Каменова 3.Клуб „Диабетика“ с.Боровци Адрес: с. Боровци Председател: Верка ...

Continue reading

Социални дейности

Социални услуги за деца: 1. Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания гр. Берковица; 2. Център за обществена подкрепа гр. Берковица; 3. Център за обществена подкрепа гр. Берковица, кв. Раковица; 4. Дневен център за деца и младежи с увреждания гр. Берковица; Социални услуги за пълнолетни лица: 1. Дом за стари хора с ...

Continue reading