Център за обществена подкрепа

Адрес: 3500 гр.Берковицаул. "Ашиклар" №7Директор: Елена Иванова, тел. 0953/80116, 0884029213e-mail: cop_berk@abv.bg   Целевата група са деца от 0 до 18 години и техните семействаКапацитет на услугата – 50 места;Заповед №РД-01-218/14.02.2014г. на Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане гр.София е открит Център за об...

Continue reading