ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ

Адрес: гр. Берковица, 3500 ж. к. „Изгрев“, ЦДГ 5, тяло А Тел. директор: Анета Заркова – 0879215687, 0953/88036 E-mail: info-1201014@edu.mon.bg ЦПЛР-ЦРД, Берковица е създаден на 9.05.1990 г. с ПМС № 43/9.05.1990 г. като Център за работа с деца. След влизане в сила на новия Закон за предучилищно и училищно образование от 1.08.2016 г. ...

Continue reading