ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА

Адрес: гр. Берковица, 3500 ул. „Ашиклар“ 22 Телефон на директор: Милкана Джонова - 0876794414, Телефон канцелария: 0953/88064 и 0953/88063 e-mail: info-1202010@edu.mon.bg От 1 август 2017 година със Заповед № РД 14 – 249 / 20.07.2017 г. на Министъра на образованието и науката Помощно училище “Христо Ботев” – гр. Берковица, е преобра...

Continue reading